• witamy w mamoko technologies

  • we look for similar shapes

  • rozpoznawanie profili aluminiowych - unikalne oprogramowanie

PL    EN    DE

Kraków, ul. Zamknięta 10/1.5
e-mail: info@mamoko.com

research & development

Odpowiadając na realne i konkretne potrzeby zgłaszane przez naszych klientów przy okazji wdrożenia systemu EYESPERT nieustannie prowadzimy prace
badawczo-rozwojowe. Aktualnie koncentrujemy się na głównie na 4 projektach:

projekt PCP

stanowisko do automatycznej wizualnej kontroli poprawności wyboru profili aluminiowych do wykorzystania na linii lakierniczej lub linii montażowej profili zespolonych
System dokona kontroli zgodności z zadanym uprzednio wzorcem, profila aluminiowego lub produkowanego zestawu metodami komputerowej analizy i przetwarzania obrazu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.
System będzie pracować w oparciu o wskazany wzorzec, którym może być fizyczny profil lub profil zespolony jak również wzorzec elektroniczny w przypadku integracji urządzenia z systemem EYESPERT.


projekt CPoaP

stanowisko do automatycznego wizualnego liczenia profili na palecie generujące raport z wynikiem liczenia oraz podgląd palety z zaznaczonymi policzonymi elementami
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach przemysłowych w trybie ciągłym. Zainstalowane na stanowisku oprogramowanie EYESPERT policzy ilość profili w poszczególnych grupach kształtów oraz wyszuka w bazie systemu EYESPERT najbardziej podobne profile do profili liczonych.
W przypadku pracy w trybie kontroli załadunku, po wcześniejszym wskazaniu ile i jakich profili należy się spodziewać na palecie, system wskaże odchyłki odnośnie ilości oraz rodzaju kształtowników oraz zaznaczy na podglądzie problematyczne obszary.


projekt DSF

wyszukiwanie po fragmencie
Proces rozpoznania i znajdowania podobnych kształtów chcemy rozszerzyć o możliwość wyszukiwania po dowolnym, zaznaczonym fragmencie profila. Aplikacja po zdefiniowaniu fragmentu profila znajdzie wszystkie inne profile w bazie danych zawierające określony wzorzec.

projekt AE

szacowanie powierzchni profila na podstawie rysunku
Szukamy najlepszej i najbardziej dokładnej metody oszacowania powierzchni profila tylko na podstawie rysunku z zapytania klienta innego niż pliki CAD’owskie. Zakładamy dowolny sposób akwizycji obrazu (pliki graficzne, skan, odręczny szkic, załącznik mailowy, capture screen).

© 2023 mamoko.com, powered by: WordPress Theme & 1024px.pl